REVISEM I POLIM: 8 feines per acabar el treball de recerca

Spirit_Of_Sports_-_Motivational_Poster_-_TEAM_Together_Everyone_Achieves_MoreArribem a la fase final del treball. Abans que pugueu presentar-lo a classe, haurem de comprovar o enllestir les tasques següents:

1. Tenim un sol arxiu compartit amb el conjunt del treball escrit. Està complet, és a dir, inclou:
          – Totes les preguntes previstes.
           – Acaba responent la pregunta clau que volíem respondre.
           – Cada resposta inclou un mínim de dos enllaços digitals inserits dins el text (no aïllats o separats a peu de pàgina o al final).
           – Té una portada on hi consta tant el títol del treball (amb la pregunta clau) així com els noms de tots els membres del grup que hi han participat amb indicació de la data de lliurament del treball.
            – Ha estat passat pel corrector i revisat per dues persones (siguin del grup o externes).
canstock12493611
2. Presentem un sol arxiu audiovisual de presentació compartit, el qual conté:
              – Una diapositiva vistosa de portada amb el títol i el nom de tots els membres del grup així com la data de lliurament.
              – Un mínim de 15 diapositives que resumeixen, AMB PREDOMINI DE LA IMATGE SOBRE EL TEXT, cada resposta a les preguntes investigades.
              – Ha estat passat pel corrector i revisat per dues persones (siguin del grup o externes).

Fase 2: Fem un pla de treball

Ja hem superat la primera fase: tenim grups i portaveus com ara a 2n A, on dos grups treballaran sobre els joves d’avui i d’ahir així com sobre com la tecnologia ha canviat el nostre món mentre uns altres es dediquen a estudiar on es viu millor del Planeta i les diferències entre els sistemes educatius:

img_1730

Ara entrem en la segona fase. Hem de definir la pregunta clau de cada grup, les parcials i elaborar-ne un pla de treball viable perquè la feina estigui lliurada a finals de novembre. Aquí teniu una pissarra d’exemple feta en una classe de 1r:

img_1726

Hem imaginat una pregunta interessant que no té resposta clara a Google (s’entén, no?) i, després, hem reunit entre cinc i set preguntes informatives (que sí que podem trobar a internet o a les biblioteques) que ens serviran per documentar-nos abans d’atrevir-nos a donar-hi una resposta global.

Ara cal que cada grup dissenyi el seu pla i l’acabi amb un calendari realista. Us deixo també una guia amb els moments que ha d’incloure:

IMG_1725.JPG

Teniu fins dia 23 d’octubre per presentar aquest pla de treball digitalment. Ànim i bona feina!

 

Propostes de temes per als treballs de recerca de 1r

Enguany, començarem a investigar a partir d’aquests temes. Cada grup estarà compost per tres o quatre persones i tindrà un/a portaveu que en gestionarà l’agenda i coordinarà les tasques.

reticulumrex

Penseu-vos bé amb qui voleu fer equip i quins dos temes us criden més l’atenció. En parlem a l’aula!

Teniu quatre opcions. Cada grup haurà de fer un tema, que triarem d’entre aquests: 

a. Barcelona per a estrangers.

b. La tecnologia i la vida de la gent.

c. Les millors escoles i maneres d’aprendre del món.

d. La Mediterrània i les persones refugiades.

expooral projectes

preguntes

GUIÓ PER AL TREBALLS DE RECERCA DE 2n

 1. OBJECTIUS

 • Fer recerca d’informació i sintetitzar-la, filtrant les fonts documentals, per tal de respondre la pregunta clau del tema elegit.
 • Realitzar una presentació final davant la classe a partir d’un suport audiovisual (Power Point o LibreOffice Impress, prezi, pòster digital, vídeo,…), a més d’una versió escrita digitalitzada (Word o LibreOffice Writer).
 • Acostumar-se a treballar cooperativament, amb un pla de feines i una distribució de tasques pactats.
 • Practicar com es redacta correctament un estudi, des de la gramàtica i l’ortografia fins a les referències.
 • Iniciar-se en la cultura de l’”avaluació per a l’aprenentatge”, fent servir rúbriques i eines de reflexió sobre el progrés i la capacitat de treball del propi grup.
 • Documentar tot el procés confegint un portafoli digital de grup que pugui mostrar-se, cas que tothom hi estigui d’acord i atenent criteris d’excel·lència i interès pedagògic, a través del bloc de l’assignatura i del web de l’institut.

 

2. PAUTES METODOLÒGIQUES

Els equips seran d’entre tres i quatre persones. S’hauran de presentar per escrit  abans de dia 23 d’octubre i no podran variar durant el trimestre.

 • Cada equip elaborarà un full (màxim) amb un pla de treball on constarà qui es fa responsable de cada tasca o apartat. S’hi consignarà la temporització de cada feina.
 • Les rutines de lletra, tinta, etc, seran les mateixes que les de la fitxa literària.
 • L’extensió no podrà ser inferior a vuit folis i tampoc no superarà els 10. La portada i l’índex es consideren a part.
 • S’elaborarà amb el programa Word o LibreOffice Writer (gratuït) S’haurà de lliurar en suport digital, incloent-hi la presentació en Power Point o LibreOffice Impress.
 • Després que s’hagi redactat aquesta versió escrita, s’haurà d’elaborar un material de suport audiovisual en forma de presentació (tipus PowerPoint/Impress o Prezi, vídeo, pòster digital,…). Aquest suport audiovisual serà la base per fer la presentació del treball davant la classe a final d’avaluació.
 • La data màxima de lliurament serà el 28 de novembre. A partir de llavors, farem les presentacions, que duraran, normalment, entre ’15 i ’20. En cas de necessitat, cada grup tindrà dret a disposar d’una sessió de classe completa.